Det kan vara en riktig utmaning att klippa klorna på en bångstyrig kanin, framför allt om man inte är van att hålla och hantera en kanin. Här kommer några tips:

Det viktigaste är att hålla kaninen ordentligt. En kanin som känner att den sitter fast, är mindre benägen att sparka och sprattla. Börja med att öva på att hålla kaninen på rätt sätt.

Innan man är van, är det bra att vara två personer som hjälps åt. Sitt på golvet så att kaninen inte faller från en hög höjd om man tappar greppet. Sätt kaninen framför dig med huvudet riktat från dig. Lyft kaninen försiktigt genom att ta ett tag mellan och runt frambenen med ena handen och andra handen greppar runt rumpan och mellan bakbenen. Luta dig över kaninen så att kaninens rygg kommer i kontakt med ditt eget bröst. Håll ett stadigt tag och lyft långsamt. Stöd kaninens rygg mot ditt bröst och håll gärna kaninens kropp sträckt, så är det svårare för kaninen att börja ”krumbukta”. Nu sitter kaninen upprätt och både bakben och framben pekar rakt fram. Den andra personen kan nu klippa klorna.

Har kaninen ljusa klor är det lätt att se var man ska klippa; någon millimeter framför pulpans slut. Med mörka klor få man lära sig att gå efter ett ögonmått. Börja klippa mycket lite i taget, när man börjar närma sig pulpan, brukar man kunna se det som en liten prick i mitten på snittytan. Skulle man råka klippa i pulpan, känns det elakt mot kaninen men det är mycket sällan något allvarligt händer. Ha alltid någon blodstoppande produkt till hands så kan man snabbt hejda blödningen.

Skäms inte om det inte fungerar i hemmet! Vi hjälper gärna till och vill ni att vi visar er hur vi gör, är det bara att säga till.