Hos katter styrs löptiden till stor del av ljus. Kanske har du hört uttrycket ”Mars-katter” som beskriver just detta. Det vill säga när våren kommer och dagarna blir längre, blir utomhuskatter redo för att löpa. Inomhuskatter kan ha löpperiod året runt.

När din okastrerade honkatt jamar högt och klagande, rullar på ryggen, gnuggar sig mot möbler, människor och andra fyrbenta och gör allt för att komma ut … då betyder det vanligtvis en sak: löp. Och det brukar inte gå tyst!

Andra vanliga beteende vid löp kan vara nedsatt aptit, urinmarkering, och en ökad risk att hamna i slagsmål när katterna strövar i väg i sitt sökande efter lämplig partner.

Katter blir vanligen könsmogna och börjar löpa runt 6-9 månaders ålder, men det kan vara både tidigare och senare hos enskilda individer. Höglöpet (perioden när katthonan är villig att para sig och kan få ägglossning) varar i cirka 7-9 dagar. Sedan går det 10-14 dagar innan nästa höglöp påbörjas. Katten kan alltså löpa någon vecka åt gången, med ett par veckors mellanrum, tills hon blir parad eller tills ljuset minskar igen i slutet av sommaren. Det ser dock väldigt olika ut på olika individer, vissa löper några gånger och tar sedan ett längre uppehåll, några tar en paus när det är som varmast, och löper igen i slutet av sommaren innan det blir höst och löpen upphör för säsongen. Innekatter är inte lika styrda av dagsljuset utan kan löpa till och från året runt.

Om du vet att din honkatt inte ska få ungar, är det bäst för alla parter att se till att hon blir kastrerad. Det är stressande för en katt att löpa utan möjlighet att få para sig, och det är ganska jobbigt för kattägare att stå ut med en löpande honkatt! P-piller är ett alternativ för att tillfälligt slippa ifrån löpen, men de kan ha otrevliga biverkningar som ökad risk för juvertumörer, livmoderinflammation, och diabetes. Dessutom finns en risk att glömma pillret eller att katten kräks upp eller spottar ut det utan att ägaren märker, och då kan man få en oönskad dräktighet om katten får vistas ute och kan bli parad.

Kastrationen är bäst att göra under en period när katten inte löper, eller mellan två löp. Ibland är det dock svårt att pricka in, och då kan man kastrera även en löpande katt.

Viktigt att tänka på är att den kastrerade katten får en ändrad ämnesomsättning med ett minskat energibehov. Du bör alltså ändra kosten för att undvika att katten går upp i vikt. Energibehovet kan minska med så mycket som 30% Byt till ett foder för kastrerade katter, eller ett light-foder. Om du vill ha hjälp med bedömning av din katts hull, fråga gärna oss i personalen så kan vi titta och känna och rekommendera lämpligt foder.

Vi svarar också gärna på frågor om kastrering, så tveka inte att kontakta oss om du undrar över något!