Hos kvinnor är uppmärksamheten på bröstcancer extra stor under oktober månad. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Även våra husdjur av honkön (och i sällsynta fall även handjur) kan drabbas av liknande tumörer, men man brukar då prata om juvertumörer.

Juvertumörer har samband med hormonproduktionen. Djur som kastreras tidigt löper mindre risk att drabbas, medan okastrerade djur och djur som behandlats med p-piller löper en högre risk. Detta gäller för de flesta av våra sällskapsdjur.

Juvertumör hos hund

Hos hund har man visat att tikar som kastreras före första löpet har väldigt låg risk att drabbas av juvertumörer. Hundar som kastreras före andra löpet har en något lägre risk att drabbas, medan senare kastration inte visar något tydligt skydd mot uppkomsten av juvertumörer.

Ungefär hälften av de juvertumörer som upptäcks hos hund är godartade, medan hälften är elakartade (maligna). De maligna tumörerna kan sprida sig i kroppen, ofta först till lymfknutor, och därefter är lungorna den vanligaste spridningsplatsen. De kan även sprida sig till andra organ i kroppen. Det går inte att avgöra om en tumör är godartad eller elakartad bara genom att titta eller känna på den, speciellt inte tidigt i förloppet. På juvertumörer ger det i regel inte heller tillräckligt med information att ta ett litet nålprov från knölen, utan den behöver tas bort i sin helhet och skickas för analys för att få en säker diagnos.

Ta för vana att känna igenom din hunds juver regelbundet, minst någon gång per månad. Känn längs hela juverraden (från långt fram på bröstkorgen till längst bak i ljumskarna, på båda sidor). Den vanligaste platsen för juvertumörer är de bakre juverdelarna, men tumörer kan uppstå var som helst i juvervävnaden. Små tumörer kan kännas som riskorn eller grus i juvret, de lite större kan kännas som en hård ärta.

Direkt när du hittat en knöl i din hunds juver, bör du boka tid för att låta en veterinär undersöka hunden. Beroende på många olika faktorer, som ålder, övrig hälsostatus, storlek på och antal knölar, tas beslut om lämplig behandling. Ibland vill man ta röntgenbilder av lungorna för att se om det finns tecken på spridning, ibland vill man ta blodprover för att se att hunden är frisk i övrigt. Den bästa behandlingen av en juvertumör är operation. Ibland tas bara knölen bort med god marginal, ibland tas hela juverdelen eller flera juverdelar bort. Vanligen vill man skicka i väg vävnaden för analys för att få veta vilken typ av tumör det rör sig om, om den är borttagen i sin helhet och om det finns tecken på spridning.

Prognosen för överlevnad varierar beroende på typ av tumör och hur stora knölarna var vid operationen. En godartad tumör som opererats bort helt ger en mycket god prognos, medan en elakartad tumör som redan hunnit växa sig stor och sprida sig ger betydligt sämre framtidsutsikter. Det är därför viktigt att agera så fort man känner en liten knöl, för att ha så goda chanser som möjligt att behandlingen ska bli framgångsrik.

Juvertumörer hos katt

Katter är det av våra sällskapsdjur där det är vanligast att behandla med p-piller. Detta ger en ökad risk för juvertumörer. Tidig kastration (före ett års ålder) minskar i stället risken. Därför är budskapet att alltid välja kastration före p-pillerbehandling på de katter som inte ska användas i avel ett viktigt budskap! Sen finns det kastrerade honkatter, och även hankatter, som också drabbas av juvertumörer. Så ingen är helt skyddad.

Hos katter är de flesta (85–95%) av alla juvertumörer elakartade (maligna). Det betyder att de riskerar att sprida sig i kroppen, och därmed är prognosen för överlevnad betydligt sämre. Där är det ännu viktigare med tidig upptäckt och radikal operation. Känn igenom juvren på din katt regelbundet, och skulle du hitta minska lilla knöl eller knuta – kolla upp det hos veterinär! Tänk på att katter har juver från långt fram på bröstkorgen, till långt bak i ljumskarna, på båda sidor.

Innan operation av juvertumörer hos katt vill man helst ta röntgenbilder av lungorna, eftersom tumörerna så ofta är elakartade. Man väljer ofta också en omfattande operation, där man tar bort hela juverraden på den sida som drabbats. Ibland tar man i en uppföljande operation även bort juverraden på andra sidan, för att förebygga att tumörer bildas där.

Trots tidig och radikal operation är prognosen sämre hos katter som drabbats av juvertumör. Det kan finnas spridning på cellnivå som inte syns på röntgen, men som kan börja växa trots att ursprungstumören är borttagen. En vävnadsanalys av det bortopererade juvret ger svar på vilken typ av tumör det rör sig om och om det finns några tecken på spridning.

Juvertumör hos kanin

Också våra kaniner kan drabbas av juvertumör,  även om tumörer i livmodern är ett större problem på okastrerade honkaniner. Där finns alltså dubbel anledning att kastrera kaninen, helst någon gång mellan 1 och 2 års ålder. Då minskar risken för juvertumörer, och man tar bort risken för tumörer i livmodern.

Liksom för övriga djurslag är det viktigt att känna igenom juvret på din kanin regelbundet. Känner du några knölar eller ojämnheter, få det undersökt hos veterinär! Även hos kaniner är en stor andel av juvertumörerna elakartade, och proceduren hos veterinären är liknande som för hund och katt. Röntgen av lungorna görs ofta för att kontrollera tecken på eventuell spridning, och operation är bästa behandlingen av en tumör. Givetvis tas hänsyn till andra omständigheter, som ålder och allmän hälsa. En undersökning av livmodern kan också vara bra, och kastration rekommenderas både för att minska risken för nya juvertumörer och risken för tumörer i livmodern.

Juvertumör hos råtta

Råttor är lite speciella när det gäller juvertumörer. De har juvervävnad på en stor del av kroppen, under magen men även bak mot svansen, upp mot halsen och en bit upp mot ryggen. Juvertumörer kan därför uppkomma nästan var som helst på kroppen. Det är också betydligt vanligare än hos andra djurslag att även hanarna drabbas av juvertumörer.

En bra sak är att juvertumörer hos råttor i de flesta fall är godartade förändringar. Det betyder att de inte har någon större risk att spridas i kroppen och drabba andra organ. Däremot brukar de växa fort och kan bli väldigt stora. Därför är det ändå viktigt att hitta knölar tidigt och få en bedömning hos veterinär. I de flesta fall vill man operera bort juvertumörer eftersom de annars på grund av sin storlek ställer till problem för råttan och påverkar livskvaliteten negativt.

Liksom hos andra djurslag är tidig kastration något som minskar risken för juvertumörer.

Prognosen efter genomgången operation är god. Däremot kan det uppstå nya tumörer i den juvervävnad som finns kvar.