På vår allmänmottagning tar vi emot ditt djur för både förebyggande åtgärder och behandling av olika sjukdomstillstånd.