Hudproblem är mycket vanliga, särskilt hos hundar. Ibland är de enkla att rätta till, som till exempel om din hund har fått rävskabb, vilket mycket lätt kan botas med olika medel.

Ofta är dock problemen mer invecklade och en omfattande hudutredning blir nödvändig. Den kan bli både långvarig och kostsam, trots att huden är det organ som sitter lättast till på kroppen. Både blodprover och vävnadsprover från huden kan behöva tas.