En medicinsk utredning kan gälla problem som till exempel ökad törst, trötthet, förändrad aptit, kräkningar, diarré, urineringsproblem med mera.

Vid invärtes medicinska utredningar har vi tillgång till eget laboratorium för blodanalyser, vilka ofta är ett tidigt steg i utredningsprocessen. Vi tar även hjälp av externa laboratorier och experter för vissa prover och undersökningar.

Ultraljudsundersökning kan vara till stor hjälp och vägledning vid olika typer av utredningar.