Vår operationsavdelning är utrustad med gasnarkos och avancerad övervakningsutrustning för att göra narkosen så säker och skonsam som möjligt.

Vi utför planerade ingrepp som till exempel kastrationer och tumörkirurgi. Vi åtgärdar även akuta tillstånd som till exempel sårskador och livmoderinflammation.

Dags för operation

Har du bokat tid för operation av din hund eller katt vill vi att du tänker på några saker:

    1. Bada hunden inför operationsdagen. Detta görs för att minska risken att den drabbas av infektioner i samband med ingreppet. Katten behöver inte badas om den inte är synligt smutsig.
    2. Djuret skall vara utan mat 5-6 timmar innan sövningen för att inte riskera uppstötningar av mat som det kan sätta i halsen. Vatten får ges som vanligt.
    3. Vill du att vi gör någonting annat när din hund eller katt ändå är sövd – till exempel klipper klor, rycker öronhår eller liknande – så meddela personalen det när ni lämnar djuret.

Smärtlindring

Alla djur ges smärtlindring i samband med att de sövs för operation. Beroende på vilket ingrepp som skall utföras ges de vid behov även smärtlindring under operationen och efter uppvakningen.

De djur som behöver det får med sig smärtstillande medicin hem. Vid behov får djuret komma tillbaka nästa dag för kontroll.