Inom mjukdelskirurgin utför vi rutiningrepp som kastrering av han- och hondjur.

Vi utför också kirurgisk behandling av olika sjukdomstillstånd. Ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen är att avlägsna livmoder och äggstockar vid livmoderinflammation hos tik. Vi gör även kejsarsnitt vid behov.

En annan vanlig sjukdom hos hund och katt är tumörer i juver. Där utför vi oftast radikal kirurgi för att hindra sjukdomens vidare spridning.

Vi tar också bort knölar och åtgärdar sårskador med mera.