Ultraljud har fördelen jämfört med röntgen att det ger större detaljinformation om tillstånd inne i organen.

Vid undersökning av bukorgan som till exempel urinblåsa, livmoder, prostata, lever och njurar är ultraljud till stor hjälp.

Ultraljud används också vid dräktighetsundersökning av både hund och katt. Det ska ha gått minst 28 dagar sedan parning, innan en ultraljudsundersökning är meningsfull.

Vid en dräktighetsundersökning kan man få en uppfattning om kullens storlek, men det är oftast inte möjligt att bestämma exakt antal foster.