En av grundpelarna i den förebyggande hälsovården för hund och katt, liksom för kanin och iller, är att hålla dem väl vaccinerade mot de vanligaste virussjukdomarna.

Katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva.

Hundar vaccineras mot parvovirusinfektion, kennelhosta, valpsjuka och smittsam leverinflammation.

För att kunna ta med sin hund eller katt på resa utomlands (utom till Norge) måste den dessutom vaccineras mot rabies.

Kaniner vaccineras mot myxomatos och gulsot.

Illrar vaccineras mot valpsjuka.