“Vad är exotiska djur? De flesta förknippar beteckningen exotiska djur med ovanliga, tropiska djur som man kan beskåda i djurparker och liknande. Inom veterinärväsendet betyder emellertid exotiska djur de mindre sällskapsdjuren vi har i våra hem, såsom fåglar, reptiler, kaniner, gnagare och iller. Många av dessa djur har vi haft som sällskapsdjur nästan lika länge som hundar och katter men många nya arter har tillkommit, framför allt på reptilsidan.

Tyvärr är de veterinära kunskaperna om exotiska sällskapsdjur ofta bristfälliga till följd av att väldigt lite lärs ut om dessa djur under grundutbildningen. Endast några få kliniker i Sverige satsar på och utbildar personal på exotiska djur. Övriga gör så gott de kan med de medel de har. Efterfrågan på kvalificerad sjukvård för dessa djur har dock ökar kraftigt de senaste 10-15 åren.

Den huvudsakliga skillnaden mellan exotiska sällskapsdjur (med undantag av iller) och hundar och katter är att de exotiska djuren i naturen är bytesdjur. Det innebär att omgivningen är full med faror, rovdjur och andra fiender. Bytesdjur är genetiskt programmerade att ständigt vara på sin vakt, att allt som är nytt i miljön kan utgöra en risk samt att det är mycket farligt att visa att man är sjuk eller skadad. Det kan därför vara väldigt vanskligt för djurägaren att upptäcka symptom på sjukdom när djuret gör allt det kan för att dölja att det inte mår bra. När djurägaren väl tycker att djuret ser sjukt ut, kan förloppet ha gått väldigt långt och tillståndet kan vara livshotande. Man måste därför betrakta även mycket lindriga och diffusa symptom som potentiellt akuta.

Eftersom exotiska djur är så svåra för ägaren att “läsa” finns det inga “dumma” frågor. Är man osäker är det bättre att konsultera kunnig veterinär för råd och hjälp.”

Marianne Tornvall, som är specialiserad på exotiska djur, har byggt upp en avdelning för våra små sällskapsdjur här på kliniken. Marianne har tidigare arbetat med dessa djur i Stockholm i drygt 11 år.