Marsvin är djur som är relativt infektionskänsliga. Bakterieinfektioner är vanligast men även virus-, parasit-, och svampsjukdomar kan drabba marsvin.

När ett marsvin blir sjukt är det inte alltid man kan se när sjukdomen börjar eftersom marsvin vill dölja sina sjukdomar. Marsvin är bytesdjur i naturen och om de visar sjukdom eller skada blir de ett lättare byte för ett rovdjur.

Bakterieinfektioner

Lunginflammationer och urinvägsinfektioner är de vanligaste typerna av bakterieinfektioner på marsvin. Lunginflammationer kan dyka upp utan föregående snuva och urinvägsinfektioner har en tendens att bli kroniska.

Första tecknet på infektion kan vara att djuret tappar i vikt trots att det äter som det ska. Vid lunginflammation kan det rinna från nosen och andningen blir tung. Vid urinvägsinfektioner är det vanligt att djuret kissar mindre, oftare och ibland blodblandat. Vanligt är också att marsvinet piper när det kissar till följd av smärta.

Vägning av marsvin

De flesta infektioner går att bota med antibiotika. Vid urinvägsinfektioner är det bra att ta en odling från urinen för att fastställa vilken bakterie det handlar om samt vilket antibiotikum den är mest känslig för. Samma typ av odling är svårare att göra vid lunginflammation eftersom det är svårt att få ett bra prov från lungorna.

Upprepade kroniska urinvägsinfektioner kan bana vägen för urinstensbildning på marsvin. Eftersom som symptomen är desamma vid båda sjukdomarna är det lämpligt att röntga alla marsvin som har symptom på urinvägsinfektion.

Viktigt att tänka på vid behandling, är att marsvin inte tål alla typer av antibiotika. Endast några få sorter kan ges i munnen och ytterligare några till kan ges via injektionsbehandling. Får marsvinet en felaktig sort kan det leda till allvarliga diarréer med dödsfall som följd.

Det är också viktigt att tänka på att marsvin kan få lunginflammationer av en bakterie som heter Bordetella bronchiseptica. Denna bakterie finns som normalflora i kaninens näshåla. Av denna anledning avråder man ifrån att hålla kaniner och marsvin tillsammans trots att de i allmänhet fungerar väldigt bra ihop socialt.

Virusinfektioner

Virussjukdomar kan drabba alla djur, även marsvin, men det finns inte några specifika ”marsvinsvirus” som orsakar livshotande infektioner på marsvin. Därmed finns heller inte några vacciner att vaccinera marsvin med. Behandling saknas för virussjukdomar och vanligtvis läker de ut av sig själva inom 7-10 dagar.

Parasitinfektioner

Vad gäller parasiter är de yttre parasiterna vanligast. Det är onödigt att rutinmässigt avmaska marsvin eftersom invärtes parasiter är så ovanliga. I enstaka fall ses coccidieinfektioner på marsvin och mot dessa hjälper inte avmaskningmedel. Symptomen på coccidios är kraftig diarré och marsvinet kan snabbt bli väldigt medtaget. En viss typ av antibiotika krävs för att få bort infektionen.

Yttre parasiter är desto vanligare. Allra vanligast är olika typer av skabb men även lusinfektioner kan förekomma. Den vanligaste formen av skabb kallas Sellnick och orsakas av Trixacarus caviae. Sjukdomen ger mycket kraftig klåda, pälsvafall och sårig krustig hud. Klådan kan bli så kraftig att marsvinet skriker när man tar i det samt utvecklar epilepsiliknande kramper. Den andra typen av skabb kallas Static och ger inte alls lika grava symptom.

Alla typer av utvärtes parasiter behandlas framgångsrikt med antiparasitära preparat. Det finns både utvärtes och invärtes beredningar att ge.

Svampinfektioner

De vanligaste svampsjukdomar som drabbar marsvin är ringorm och jästsvamp. Ringorm är en relativt vanlig hudsjukdom som kan smitta alla pälsdjur och människor. Sjukdomen är inte livshotande men kan vara svår att bli av med. Smittade marsvin kan vara allt från symtomfria till att ha kala fläckar, lite krustig hud och klåda i varierande grad. Behandlingen är fem veckor lång och ges som medicin i munnen. Man kan komplettera med lokal salva om det finns kala fläckar.

Jästsvamp drabbar för det mesta huden på nosen och i mungiporna på marsvin och kallas nossvamp. Man vet inte varför en del marsvin drabbas av detta och svampen kan vara svår att få bort. Oftast försvinner symptomen med lokal behandling men återuppstår ett tag efter avslutad behandling. I en del fall kan C-vitaminbrist och/eller tandproblem vara bidragande orsaker.