Text: Marianne Tornvall, leg vet, 2021
Foto: Ylva Brisman

Ursprungsråttan kommer från Kina men har spridit sig till Europa och Sverige via båttransporter. Första typen av råtta på plats var svartråttan men på 1700-talet kom brunråttan och trängde undan svartråttan. De råttor vi har idag härstammar nästan uteslutande från brunråttan (Rattus Norvegicus).

Tamråttan blir normalt sett ca 2-3 år gammal men det finns enstaka individer som uppnår en ålder på 4 år. En vuxen råtta blir cirka 40 cm lång inklusive svans och bör väga 300-450 g. Hanar kan bli något tyngre men generellt måste man se upp med övervikt på råttor.

Miljö

Råttor är utpräglade flockdjur och man bör inte hålla en råtta ensam utan i par eller grupp. Buren måste enligt svensk djurskyddslag vara minst 0,8 x 0,3 x 0,3 m för 2 råttor. Tänk på att detta är minimått, för stort kan det aldrig bli! Man kan bygga en egen bur eller köpa en stor fågelbur. Tänk på att inte ha galler i botten. Det sliter för mycket på trampdynorna. Tänk också på att gallret på väggarna ska vara tvärgående så att råttan kan klättra.

Mysigt att vara tillsammans

Råttan är ett väldigt aktivt djur som kräver mycket stimulans i omgivningen. Det ska finnas klättermöjligeter, grävmöjligheter och gångar/rum att springa ut och in i. De behöver strö som underlag och att leka med. Vad som lämpar sig bäst är en smaksak men underlaget ska vara mjukt så att det inte skadar fötterna, ha god uppsugningsförmåga och inte damma för mycket. Papperspellets kan vara bra att ha i toalådan eftersom det suger upp bra men kan bli lite för hårt för fötterna att ha i hela buren. Kutterspån är billigt och mjukt men dammar och flyger omkring mycket. Rivet papper är dammfritt och roligt för råttorna att leka i men kan missfärga ljus päls. Hö är liksom rivet papper roligt att leka med och gräva i, dammar något mer men ger inga missfärgningar.

Det är mycket viktigt att städa ofta i buren eftersom det är skadligt för djuret att komma i kontakt med urin och avföring. Urin är frätande på hud och irriterar luftvägarna. Avföring innehåller en mängd bakterier som i för stora mängder kan orsaka sjukdom.

Vad gäller inredningen till råttor är det bara fantasin och säkerheten som sätter gränser. Det finns allt mer färdigproducerade leksaker i zoo-handeln men mycket kan man fixa själv. Pappersrör, naturgrenar, fågelholkar, rep, hängmattor, kartonger, stegar, gungbrädor, burkar, listan kan göras hur lång som helst på föremål som kan användas till råttor. Vad man måste tänka på är att alla träprodukter måste vara av obehandlat trä eftersom råttorna kommer att (och bör) bita på dem. Föremålen får heller inte ha vassa eller spetsiga kanter som kan skada. Vad man bör undvika helt är springhjul eftersom det är stor risk att svansen fastnar och råttan gör sig illa.

Även om råttorna har en stor och miljöberikad bur bör de få komma ut dagligen. Dels för att det ger ytterligare stimulans och motion men även för att det är bra med den sociala kontakten med människor.

Utfodring

Råttor bör alltid ha tillgång till både foder och vatten. De är allätare (omnivorer) vilket innebär att de behöver både animalisk föda och grönsaker. Det finns numera utmärkta färdigproducerade pellets som ger en bra bas att stå på. Man bör dock inte blanda ihop den här typen av pellets med de så kallade gnagarbladningarna som innehåller allt för mycket feta frön och nötter. Det är tyvärr väldigt vanligt att gnagarblandningarna säljs som fullfoder, vilket är mycket missvisande eftersom dessa blandningar inte alls är näringsriktiga för en råtta och de leder ofta till övervikt.

Proteinhalten i torrfodret ska ligga på 16 % eller mer och man bör utfodra med ca 80 % pellets. Resterande kan utgöras av grönsaker, frukt och lite blandad nyttig husmanskost. Undvik fet, söt, salt och allt för kryddad mat. Ju mer man kan variera desto bättre är det ur näringsmässig synvinkel och det blir roligare för djuret.

Om man utfodrar enligt ovan behövs inget vitamin eller mineraltillskott. Råttor ska inte ha saltsten, de kan till och med vara skadliga för djuret.

Eftersom råttor är väldigt aktiva och kan skräpa ner mycket är det lämpligt att ge vatten och foder i skålar som sitter en bit upp. Naturligtvis måste alla råttor kunna komma åt dem. Att ha vattenflaska kan vara en god idé eftersom vattnet annars lätt blir förorenat. Tänk på att vattnet trots detta måste bytas dagligen och att flaskan måste hållas ren, även i pipen.

Avel

Råttor blir könsmogna vid 4-8 veckors ålder men man bör inte börja avla på dem förrän vid ca 3 månaders ålder. Man bör heller inte ta första kullen på en hona som är äldre än ett år. Honor löper var 4-5:e dag, under ca 1 dygn och hon är som mest mottaglig på natten.

Dräktighetstiden är 21-25 dagar och honan kan bli dräktig igen direkt efter födseln. Det är därför bra att inte låta henne träffa hanar när hon är nära födseln. Honan börjar boa någon gång under dräktigheten. När hon börjat boa bör hon vara ifred och få tillgång till bomaterial. Man kan använda tyg- eller pappersremsor.

Råttor kan få väldigt många ungar, upp till 20 stycken. Vanligtvis ligger dock kullarna på 6-12.

Råttbebisar

Det är sällsynt med förlossningskomplikationer hos råttor. Förlossningen kan ta från några timmar upp till ett dygn. Skulle det dröja längre eller om andra problem uppstår måste veterinär kontaktas. Råttungar föds hjälplösa men växer väldigt snabbt. Honorna brukar vara mycket duktiga på att ta hand om sina egna ungar och det bästa är att låta dem vara ifred.

Vid 3-4 veckors ålder bör man dels skilja ungarna från mamman men även separera honor och hanar för att undvika oönskade dräktigheter.

Det kan vara lite knepigt att se skillnad på hanar och honor innan de är könsmogna. Det man tittar på är avståndet mellan urinrörsmynningen och analöppningen. Hanar har längre avstånd än honor. På äldre djur är det lätt att se testiklar på hanarna.

Beteende

Som tidigare nämnts är råttor flockdjur och ska inte hållas ensamma. Inom flocken har de ofta en relativt stark rangordning med en könsmogen hane i toppen. Flockmedlemmarna kan ha lite olika sysslor och de har en tät kontakt med varandra. De putsar varandra, kelar och leker väldigt mycket.

Skulle ett djur bli ranglågt och ”mobbat” måste man kontrollera att djuret inte är skadat eller sjukt. Även mycket gamla djur kan bli utstötta ur flocken.

Eftersom de är bytesdjur i naturen kan de vara nervösa för okända människor och miljöer och de har en tendens att kissa och bajsa på sig när de blir skrämda. Att de är bytesdjur innebär också att de försöker dölja smärta och sjukdom in i det sista. Man ska därför ta även lindriga och diffusa symptom på allvar och inte vänta med att söka veterinärhjälp.

Råttor är mycket sällan aggressiva mot människor och de blir vanligtvis mycket fästa vid sina ägare. De tycker om att gömma sig i kläder och under håret samt sitta på axeln eller huvudet.

Hantering

Man ska aldrig lyfta en råtta i svansen utan plocka upp den med båda händerna och stötta både fram- och bakkropp. Tänk på att råttor är väldigt snabba och slinker lätt ur greppet om man är ouppmärksam.

Ska man hålla en råtta för undersökning, medicinering eller liknande kan det vara bra att vira in den i en liten handduk.

Yttre skötsel

Råttor ska normalt sett kunna sköta sin päls själv. Vissa hårkvalitéer kan dock vara svårare för råttan att putsa själv och äldre råttor har en tendens att bli gulaktiga i huden både på kroppen och på svansen.

Vill man bada en råtta får man räkna med att den kommer att protestera. Man kan använda ett milt schampo för djur eller mjällschampo för hundar och katter. Om smutsen på svansen sitter väldigt hårt kan man lösa upp den med barnolja innan badet.

Råttor brukar också slita sina klor bra själva men självfallet måste man klippa dem om behov skulle uppstå.

Tänderna ska inte behöva klippas. Blir de långa bör man uppsöka veterinär för undersökning och åtgärd.

Burhygienen är mycket viktig. Man bör städa minst 1-2 gånger i veckan beroende på hur stor buren är. Stark urinlukt retar luftvägarna och ansamlingar med avföring är en bakteriehärd som i värsta fall kan leda till infektionssjukdomar