Reptiler av många slag finns idag i våra hem som sällskapsdjur. Många barnfamiljer väljer reptil på grund av pälsallergi eller andra praktiska skäl. Som med alla andra sällskapsdjur kan reptiler få sjukdomar av bakterier, virus, parasiter och svamp.

Frisk majsorm

Bakterieinfektioner

Eftersom reptiler är växelvarma djur krävs det att de lever i terrarium, akvarium eller någon annan konstruktion där man kan skapa rätt temperatur och rätt miljöbetingelser.

Nackdelen med detta är att man samtidigt skapar en perfekt miljö för bakterier att växa i. Även om man städar ofta tillför djuret ständigt nya bakterier. Av denna anledning är de vanligaste bakteriesjukdomarna som reptiler blir sjuka av, orsakade av miljöbakterier och bakterier från djuret självt. En god hygien är med andra ord oerhört viktig för att förebygga bakteriesjukdomar.

Ett ökat bakterietryck i terrariet kan leda till att bakterierna får övertaget och orsakar både allmäninfektioner och lokala infektioner på reptilen. Finns det en bakteriehärd någonstans på kroppen, till exempel en sårinfektion eller en böld har man möjlighet att ta en odling och ta fram vilken bakterie som är den sjukdomsalstrande.

Man kan då rikta behandlingen så att man använder den mest effektiva antibiotikan.

Handlar det om en allmäninfektion kan man ställa diagnos via blodprov och i vissa fall röntgen. På blodprovet räknar man och tittar på de vita blodkropparna för att få stöd för sin diagnos. Blodprovet kan följas upp mot slutet av behandlingen för kontroll att djuret tillfrisknat.

Vanligtvis krävs det ganska långa behandlingstider när det handlar om reptiler. Tre veckor eller mer är inte ovanligt. Viktigt är också att reptilen under behandlingsperioden vistas i en något varmare miljö än normalt. Detta för att behandlingen ska ge bästa resultat.

Virusinfektioner

Det finns vissa allvarliga specifika virusinfektioner som kan drabba reptiler, framför allt ormar. Några exempel är paramyxovirus som kan ge luftvägsinfektion och neurologisk sjukdom samt ett virus man misstänker orsakar en sjukdom kallad IBD (inclusion body disease). IBD kan också ge neurologiska symptom men kan även förekomma i en kronisk form som påverkar immunförsvaret och gör att djuret successivt blir allt svagare och ständigt drabbas av andra sjukdomar.

Tyvärr finns det varken vaccination eller behandling för dessa sjukdomar och vanligtvis har de dödlig utgång. Andra enklare virusinfektioner är vanligtvis självläkande.

Parasitinfektioner

Både invärtes och utvärtes parasiter är vanliga på reptiler. Eftersom de flesta arter inte har fötts upp i så många generationer i fångenskap har de även en “normalflora” av parasiter som liknar den deras artfränder har i det vilda. Man behöver alltså inte alltid behandla bort alla parasiter på en reptil om den inte visar symptom på sjukdom eller dålig tillväxt. Av samma anledning bör man inte rutinmässigt avmaska reptiler.

De klassiska symptomen på infektion med inälvsparasiter är diarré, osmälta partiklar i avföringen samt dålig tillväxt eller avmagring trots normalt matintag. Det är lätt att på ett avföringsprov kontrollera om parasiter finns, vilka typer det handlar om samt om djuret bör behandlas eller inte. Reptiler har en stor variation av olika typer av parasiter och det är viktigt att använda rätt preparat om avmaskning ska göras. Efter kuren kan ett nytt avföringsprov visa på om behandlingen haft avsedd effekt.

När det gäller utvärtes parasiter handlar det nästan alltid om kvalster. Ormar har lättast att bli smittade men alla typer av reptiler kan få kvalster. Effektiv utvärtes behandling finns att få hos veterinärer. Många preparat säljs dessutom i zoo-affärer och på nätet men man bör vara försiktigt med dessa då en del är starka kemiska preparat som kan orsaka neurologiska skador.

När man har att göra med sköldpaddor ska man dessutom vara extra försiktig då dessa reptiler inte tål alla typer av registrerade avmaskningsmedel.

Svampinfektioner

Svampinfektioner är ganska ovanligt på reptiler. I förekommande fall handlar det oftast om yttre åkommor som hud- eller sköldinfektioner. Misstänker man svampinfektion är det bästa att ta en odling för kontroll samt behandla lokalt med salva och/eller allmänt med mixtur att ge i munnen.