Flera av våra sällskapsreptiler utvecklar könsdrifter och reproduktionsbeteende i fångenskap även om de lever “singel”. Hondjur kan till exempel lägga ägg även om det inte finns en hane närvarande och både hanar och honor kan bli brunstiga och uppvisa aggressivt beteende.

Hondjuren kan få problem med äggläggningen så att värpnöd uppstår. Om man inte lyckas lösa problemet med medicinsk behandling, måste djuret opereras. I samband med operationen av ödlor och sköldpaddor tar man i allmänhet bort äggstockar och ibland även äggledaren så att problemet inte kan återuppstå.

På orm nöjer man sig med att öppna äggledaren och plocka ut äggen som fastnat. Det är svårt att ta bort äggledare och äggstockar på de här djuren, eftersom organen är så långsträckta och snittet blir för stort.

De ödleägare som med ett tidigare djur varit med om värpnöd, aggression eller annat, väljer ibland att låta kastrera sitt “nya” djur för att förebygga liknande problem i framtiden. Det man bör veta är att det är inte säkert att en aggressiv leguanhane “lugnar ner sig” efter kastrationen.

Sköldpaddsägare och ormägare har tyvärr inte samma möjligheter till följd av de anatomiska hinder som beskrivs ovan.

Både hanar och honor av alla typer av reptiler har sina könsorgan inuti kroppen. Det innebär att även en kastration av ett handjur är ett bukingrepp. Testiklarna sitter ofta på samma ställe som äggstockarna på hondjuren.

Friska ödlor som kastreras behöver i de flesta fall bara stanna på kliniken över dagen.

Ingreppet görs under gasnarkos och operationssåret är beläget på buken. Såret blir sytt i en valk med stålstygn för att det ska hålla ända till stygntagningen som är först 5-6 veckor efter ingreppet. Reptilhud läker väldigt långsamt och sårkanterna vill gärna rulla sig inåt, därför syr man såret med utvikta sårkanter.

Generellt är reptiler tacksamma djur att söva och operera. De tål både narkos och operativa ingrepp bra vilket innebär att riskerna är mycket små vid olika typer av operativa ingrepp.