Vi har alltid välkomnat katter på kliniken. Men nu har vi gått ett steg längre! Nu är vi certifierade som Kattvänlig klinik (Cat Friendly Clinic). ISFM-utmärkelsen Cat Friendly Clinic (kattvänlig klinik) är internationellt erkänd. Den innebär att vi uppfyller kriterierna för stressminimering hos katter som besöker vår klinik. Att vår klinik är ISFM-ackrediterad som kattvänlig innebär att alla våra veterinärer och djursjukskötare förstår att katter måste bemötas på ett varsamt, lugnt och empatiskt sätt för att i möjligaste mån minska deras stress under besöket. Läs mer här: https://www.malarensmadjur.se/om-oss/kattvanlig-klinik/