Under några veckor i december ska våra lokaler byggas om för att ge oss mer utrymme “bakom kulisserna” – bättre utrymme för labb, operation, administration och möten. Vi kommer att ta emot patienter som vanligt, men kommer att ha begränsade möjligheter att utföra operationer under ombyggnaden.