Kaniner är en stor del av våra patienter. Självklart vill vi jobba för att de kaniner som besöker oss ska få ett så bra och stressfritt besök som möjligt. Därför är vi glada att nu kunna kalla oss Kaninvänlig klinik enligt kriterierna från Sveriges Kaninvälfärdsförening (SKVF). Som ett led i sitt arbete för att höja kaniners status och välfärd har föreningen valt att lyfta de kliniker som har kunskap om och intresse för arten. Läs mer här om vad det innebär: Kaninvänlig klinik