Två viktiga notiser. Först något närliggande. Nu på fredag, 3 november, stänger kliniken kl 14.00 eftersom det är Allhelgonadagen på lördag.

Sen något som gäller för en längre tid. Kliniken har drabbats av en vattenskada, och nu börjar processen med utrivning, upptorkning och renovering med anledning av detta. En del av lokalerna kommer att vara oåtkomliga under den tiden, och det är än så länge oklart hur lång tid det rör sig om. Det är främst personalutrymmen som drabbats, så under en tid framöver kommer vi att ha baracker på parkeringen där vi har förråd och personalens utrymmen. Men även två av våra tre operationssalar drabbas, så vår kapacitet på operation kommer att minska. Tandrummet kommer att vara helt nedstängt, så vi kommer inte att kunna ta emot några patienter för tandåtgärder under denna tid. Övriga operationer kommer vi att göra, men det blir lite färre tider eftersom vi bara har ett rum att samsas i.

Vi hoppas kunna bedriva övrig mottagning ungefär som vanligt, och hoppas verkligen att återställandet av lokalerna går fort!