Mälaren Smådjursklinik ligger i Rävsta företagsområde, mellan Sigtuna och Märsta.

Vi tillhör inte någon kedja, utan är en fristående klinik som ägs av oss som jobbar här.

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder och djur kvalificerad smådjurssjukvård inom alla områden.

Besöket på kliniken skall ske utan långa väntetider, med ett trevligt och professionellt bemötande i en miljö som erbjuder det bästa som kan uppbringas av kompetent personal och utrustning.