Kaninen som patient

Kaniner är, till skillnad från hundar och katter, bytesdjur. De döljer in i det längsta att de är sjuka, för att inte visa svaghet. En kanin som visar sig svag i naturen blir utstött ur flocken, och kommer inte att överleva. Detta gör det svårare att upptäcka sjukdomstecken hos våra sällskapskaniner. Som ägare är det viktigt att vara uppmärksam även på små förändringar, och uppsöka veterinär om något avviker från det normala.

Även på veterinärkliniken är det viktigt att tänka på att kaniner är bytesdjur. De blir väldigt stressade av lukter och ljud från potentiella rovdjur (hund, katt, iller).

Vad är Sveriges Kaninvälfärdsförening?

Sveriges Kaninvälfärdsförening (SKVF) är en ideell förening vars syfte är att värna om svenska tamkaniners välfärd och höja kaninens status som sällskapsdjur. Föreningen bildades i juni 2015. De arbetar bland annat med utbildning, information och registrering.

Vad är kaninvänlig klinik?

Kaniner är Sveriges tredje vanligaste sällskapsdjur och ändå kan det vara svårt att hitta en veterinärklinik som kan och vill ta sig an deras sjukdomar och vård. Som ett led i Sveriges Kaninvälfärdsförenings arbete med att höja kaniners status och välfärd har de valt att lyfta de kliniker som har kunskap om och intresse för arten. Förhoppningen är att det ska hjälpa både kliniker och kaninägare.

Kliniken certifieras utifrån ett formulär med frågor om till exempel väntrum, utbildning, rådgivning, magproblem, kastration som sedan granskas av föreningens styrelse.

  • På kliniken har vi ett väntrum som är uppdelat i flera avskilda delar, för att kaniner inte ska behöva sitta bredvid en hund eller katt.
  • Vi har ett eget undersökningsrum för exotiska djur (utom iller) för att kaninen inte ska behöva känna lukten av ett rovdjur som varit i rummet innan.
  • Inneliggande kaniner har ett eget rum, där det aldrig kommer in någon hund/katt/iller. De får alltid ett litet ”hus” att gömma sig i, och lite hö att mumsa på.
  • Två av våra fyra veterinärer på kliniken jobbar nästan uteslutande med exotiska djur, där kaniner utgör en stor del. Alla sköterskor är vana vid att hantera kaniner, ta prover, och övervaka narkos med hänsyn till kaniners speciella behov.
  • Vi använder oss mycket av gasnarkos vid kirurgiska ingrepp, vilket är en skonsam och säker narkosmetod för kaniner. Vi har noggrann övervakning över alla sövda kaniner.

På kliniken har vi två kaninombud, Caroline och Ylva, som också är våra exoticveterinärer. Har du frågor om kaniner och deras hantering på kliniken, tveka inte att ta kontakt med dem!

Läs gärna mer här: Sveriges Kaninvälfärdsförening