Katten som patient

Vad är en katt? Varför beter den sig som den gör och varför är den ofta betydligt svårare att hantera än en hund på kliniken?

En katt kan beskrivas som:

 • En jägare och en köttätare som fångar och äter små, regelbundna måltider.
 • Revirtänkande
 • Påverkas starkt av dofter och lukter i omgivningen
 • Självständig, känslig och mycket medveten
 • Påverkas kraftigt av tidigare erfarenheter
 • Mycket stresskänslig

Om du förstår vad som motiverar och formar en katts beteende blir det lättare att vårda den i olika situationer, inklusive på kliniken.

Vad är ISFM?

ISFM står för International Society of Feline Medicine och är veterinäravdelningen i International Cat Care, en icke vinstdrivande organisation för yrkesverksamma veterinärer med intresse för katters hälsa och välbefinnande.

Vad är Cat Friendly Clinic?

Det är ett program som startats och utvecklats av ISFM.
Kliniker som är med i CFC strävar efter att göra kattens besök så stressfritt som möjligt och att i alla hanteringssituationer tänka ”kattvänligt”.

I väntrummet har vi en separat del för katter. Där finns en hylla som kattägaren kan ställa buren på så att katten kommer upp från golvhöjd. Katten är ett spanardjur och vill sitta högt, på en position där den känner sig säker.
För de extra känsliga katterna finns handdukar att låna för att lägga över buren.

Vi har ett undersökningsrum som bara är till för katter. På så sätt slipper katten känna doften av en hund från besöket innan.

Inneliggande katter har också ett eget rum. Där finns burar med plats för både mjuka filtar, ett krypin att gömma sig i,  mat/vattenskålar samt toalåda.

Alla våra kattutrymmen är utrustade med feromondosor. De utsöndrar ett syntetiskt feromon som efterliknar kattens egna, och som ökar kattens trygghetskänsla.

En klinik med bra attityd gentemot katter har personal som:

 • Är öppet välkomnande mot katter
 • Har en positiv attityd mot katter och kunskap om deras behov, både på och utanför veterinärkliniken
 • Förstår kattägare och utmaningarna med att få med sig en katt till kliniken
 • Vet hur man ska bete sig mot, och tillsammans med katter
 • Förstå och observera katters beteende på kliniken och kunna modifiera sitt bemötande på lämpligt sätt, som svar på detta
 • Kunna hantera katter. Viktigast av allt är att detta måste göras på ett sätt som minskar, snarare än ökar stress, viket betyder att hård fasthållning undviks, om den inte är absolut nödvändig
 • Tillämpa kattvänliga principer i alla delar av den vård de tillhandahåller till katter och djurägare
 • Uppmuntra bästa möjliga förebyggande hälsovård för katter

På kliniken har vi två kattombud, veterinären Lena och sköterskan Anna. Har du frågor som rör kattbeteende så fråga gärna oss!

Läs gärna mer på:

Cat Friendly Clinic | Passionate about cats