Vi får ibland frågor om att göra praktik / PRAO på kliniken. Det är självklart roligt att intresset för djursjukvård är stort!

Men det kan också vara en krävande arbetsmiljö. Djuren som kommer till oss kan vara stressade eller rädda och därmed svårhanterade. Det finns alltid en risk att bli biten eller riven. Vi använder olika läkemedel som kan innebära hälsorisker om man blir exponerad för dem. Arbetstempot är stundtals högt och det är svårt för personalen att hinna visa och handleda en person som inte har någon vana vid de olika arbetsmomenten och arbetsmiljön.

Av dessa anledningar tar vi inte emot PRAO-elever, utan endast praktikanter från djursjukskötarutbildningen efter avtal med skolan.